Kdo je kdo v sedmdesátileté historii Českého rozhlasu

Tuto publikaci uspořádal dr. Rostislav Běhal a byla vydána v roce 1992

Ivan Rössler * 21. 12. 1945 Praha Publicista.

Studia: 1968-71 SVVŠ pro pracující Praha, 1972-81 fil. fak. UK (filozofie, historie).

Rozhlas: 1977-93 ČsRo Praha, z toho 1977-89 hlavní redakce pro děti a mládež, redaktor Studia mladých a Mikrofóra, 1990-92 ved. redakce zábavy, 1992 přechodně pověřen řízením stanice Plzeň (do jmenování nového ředitele), 1992-93 ved. dramaturg (šéfredaktor) progr. okruhu Praha. Nápaditý publicista, rád používající ke své práci volný mikrofon (s VKV vysílačkou), aby dosáhl maximální přirozenosti projevu. Organizátor komplikovaných přenosů (s využitím vysílaček), např. z festivalu Porty aj. Výborný improvizátor, někdy na tuto schopnost příliš spoléhající.

Autor: rozhl. dokumentů 70 let Československa a Nejsme děti (ze studentských demonstrací), obrazu Divadelní pouť, čtrnáctihodinového silvestrovského pořadu 1990 a jiné.

Jiná působení: 1963-67 ext spolupráce s redakcemi novin, časopisů, rozhlasu i televize; 1966-67 tiskový tajemník hud. festivalu Bratislavská lýra; 1968 tisk. tajemník Děčínské kotvy; 1984-87 redaktor gramof. edice hud. vyd. Panton; 1986-87 ved. dramaturg Rockfestu; 1989-90 redaktor čas. Tvorba; 1990-92 ved. dramaturg hud. festivalu Porta; 1990-92 předseda rady sdružení Porta.
Prameny: VU

99 významných tvůrců rozhlasových dokumentů

Rössler Ivan
21. 12. 1945, publicista, redaktor, reportér, scénárista, dramatur

Absolvoval SVVŠ pro pracující (1968-1971), v období 1972-1981 vystudoval Filozofickou fakultu UK, obory filozofie, historie. V Čs. rozhlase se poprvé uplatnil roku 1965. Tehdejší vedoucí redakce A-Zet Alena Maxová mu umožnila, aby svými fejetony přispíval do pořadů Piš a slyš!, Kolotoč a Kolotoč 135. Téhož roku Rössler napsal (za pomoci J. Šperka) dramatické pásmo Král zápalek o švédském podnikateli Ivaru Kreugerovi. V nově vzniklém odpoledním pořadu pro mladé nazvaném Mikrofórum (1965) našel tento talentovaný mladý autor hned dva obětavé učitele – K. Mastného a J. D. Navrátila. Již v roce 1967 zorganizoval pro rozhlasového Silvestra hudebně slovesnou „pirátskou stanici“ divadla Se­mafor s J. Suchým a J. Šlitrem. Další dvě následovaly v roce 1968.  Číst více