Dvě otázky Václavu Havlovi

Myslím, že to byl vůbec první rozhovor s Václavem Havlem na vlnách Československého rozhlasu. Z Koncertu pro všechny slušné lidi jsme vysílali v přímém přenosu a kromě Václava Havla jsem zpovídal například Waldemara Matušku na dálku po telefonu. Záznam rozhovoru s Václavem Havlem je i na webu, byť v nepříliš dobré kvalitě. Přepis jsem pak publikoval ve Tvorbě.

Dvě otázky Václavu Havlovi

V pražské Sportovní hale na Koncertu pro všechny slušný lidi, vystoupil s krátkým proslovem také Václav Havel. Vzápětí poté jsem mu ve vysílání rozhlasové stanice E + M položil dvě otázky:
Vy jste na podiu říkal, že v této »veselé revoluci« měli folkoví a rockoví zpěváci velký význam. Jak mohou — podle vás — písničky podpořit to, co se kolem nás děje?
Já nepochybuji o tom, že folkové nebo rockové publikum je už dlouhou dobu jednou z těch komunit, v nichž se rodily zárodky toho, co dnes prožíváme, což je atmosféra srozumění, sbratření a pocit identity svých cílů. Mám dojem, že folkoví a rockoví zpěváci a hudebníci za to zasluhují poděkování. To oni mezi mladými lidmi připravovali půdu pro občanský postoj, který nyní projevují.
Lidé jsou v poslední době naladěni spíš emotivně. Kdy nastane racionálnější období?
Ve chvílích, kdy se politika dělá na masových shromážděních, protože to je vlastně jediná forma, jakou může veřejnost prokázat svou vůli, je role písničkářů nesmírně důležitá. Oni jsou těmi, kteří do davu, jenž snadno podléhá hysterii, je manipulovatelný a snadno se nechá různými šikovnými způsoby ovládat, vnášejí prvek spokojenosti, láskyplnosti, tam neobjevuji projevy nenávisti, odporu či zloby. To je hlavně jejich zásluha.

Tvorba 49/89

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *